RadyoAktivite nedir?

Günümüzde “radyoaktive” nedir bilmeyen kimse olabilir ama, bu deyimi işitmemiş kimsenin varlığını düşünemiyoruz.

Atom bombası denemelinin radyoaktivite yayılmasına sebep olduğunu artık herkes öğrenmiştir. İnsanlığın yüz yüze olduğu belki en büyük sorunlardan biri, belki de birincisi ise “radyoaktivite” yayılmasıdır.

Bu durumda, “radyoaktivitenin ne olduğunu, niçin tehlikeli olduğunu öğrenmek zorunluluğu kaçınılmaz bir şeydir. İşe atomla başlayalım. Her tür atom, bir bakıma “güneş sistemini” andıran bir yapıya sahiptir. Bu düzende, güneş yerine  “nükleus çekirdek” vardır. Güneşin çevresinde hareket halindeki gezegenlerin yerini de elektronlar almıştır. Nükleus (çekirdek), pozitif yüklü bir veya daha fazla zerrecik yapısındadır.

Atomun çekirdeğinden bir veya daha fazla zerrecik gönderilmesine sebep olan bir şey meydana geldiğinde, radyoaktivite ortaya çıkar. Aynı zamanda, atom da ışınlar (gamma ışınları) formunda enerji gönderecektir.

Bazı elemanlar kendiliğinden radyoaktiftir. Yani atomlar devamlı olarak zerrecikler alışverişinde bulunurlar. Bu iş olduğunda, “dağılma – parçalanma” olgusundan söz edilir.

Zerreciklerin gönderilmesi, verilmesiyle eleman bir değişiklik durumuna girer. Bünyesi, tabiatı “radyoaktif” olan radyum, bu yolla zerrecikler gönderir ve sonunda kurşun haline gelinceye kadar değişir.

Bilim adamları, halen suni olarak radyoaktivite elde etmenin yolunu öğrenmiş bulunuyorlar. Belirli elemanların atomlarını bombardımanıyla, atomlar ayrışmakta ve radyoaktivite sağlanmaktadır. Bombardıman uygulanan atomların enerji vermesi, durum ve yapılarının gereğidir.

Radyoaktivitenin insanlar için tehlikeli olması sorununa gelince, parçalanan atomlardan gelen ve uçuşan zerrecikleri tahayyül edelim. Bu zerrecikler başka atomlara çarpınca, onlarında parçalanmasına, kimyasal karakterlerini değiştirmesine sebep olurlar. Eğer söz konusu zerrecikler cami bir yapının hücreleriyse, onlarda değişecektir. Deri hücreleri yanacak, kandaki alyuvarlar (Kırmızı hücreler) tahrip olacak, bütün hücreler ölümcül zarar görecektir.

Belirli konularda yararlı radyoaktivitenin öldürücü etkisi işte bu yüzdendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir