Radyum Nedir ?

Radyum radyoaktif bir elemandır. Bu açıklamanın tam olması için, radyoaktif değiminin ne anlama geldiğini öğrenelim.

Daha önce de açıklamıştık. Elemanlar atomlardan yapılmış, meydana gelmiştir. Atomların çoğu durağan yani sabittir ve her yıl değişmez. Fakat en ağır atomların bazıları, çözüşürler. Bu çözülme (parçalanma) “radyoaktivite” diye tanımlanır.

Her radyoaktif eleman, belirli değerde bir ışın vererek ayrışır, parçalanır. Verdiği ışınların değerleri de, bilinen herhangi bir yöntem uygulanarak hızlandırılmaz ya da yavaşlatılamaz. Bazı değişimler hızlı, bazıları da yavaştır. Ancak hangi nitelikle olursa olsun, insanlar tarafından kontrol edilebilme olanağı yoktur.

Radyum örneğinde, bu değişme, radyum en sonunda kurşuna dönüşünceye kadar devam edecektir. Örneğin bir gram radyumun yarısı, 1590 yıl içinde atomlarını daha düşük bir atomik ağırlığa düşürecek düzenle değişecektir. Başka türlü söylemek gerekirse, bir gram radyumun yarısı, 1590 yılda atomik ağırlığı daha düşük atomlara dönüşerek değişir. 1590 yıl daha geçince, kalan radyumun yarısı da değişecek ve sonunda hepsi kurşuna dönüşecektir.

Radyum, Madam Curie ve kocası tarafından bulunmuştur. Madam Curie ve kocası Pierre Curie, uranyum ihtiva eden pekbland üzerine çalışmaktaydılar.

Ayrştırıp uranyu elde etmek amacını güttükleri pekbland 1 tondu. Uranyumun gözle görülmeyen bazı ışınlar yaydığını biliyorlardı ama, bu esnada daha güçlü bir cevherin varlığını sezindiler. Önce başka bir radyoaktif eleman olan polonium’u buldular. Sonunda çok az miktarda radyumu tecrit edebildiler.

Radyum üç cins ışın yayar: Alfa, Beta ve Gramma.

Alfa ışınları, gaz helyumun çok hızlı hareket eden zerrecikleridir. Beta ise çok hızlı hareket eden elektronlardır. Gamma ise, X-Işınları gibi ancak delip geçici güce sahiptir.

Bu ışınlardan herhangi bir biri yayınlandığı zaman, temel atom bir elemandan ötekine değişiyor anlamına gelir. En büyük miktarda radyum ihtiva eden pekbland, Kanada’da büyük Ayı Gölü çevresinde bulunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir